Witamy w przedszkolu przy ul. Jana Długosza | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Oleńka w Kaliszu

Masz pytania?

Witamy w przedszkolu przy ul. Jana Długosza

W ramach realizowania Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu zatrudnię 1 osobę bezrobotną która ukończyła 30 rok życia a nie ukończyła 50 – tego roku życia na stanowisku NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Miejsce pracy:
62 – 800 Kalisz ul. Jana Długosza 15.


ROK bez OPŁAT w Przedszkolu Rainbow
Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow”, ul. Jana Długosza 15 w Kaliszu z przyjemnością informuje, że realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w którym:

- prowadzimy nabór dzieci urodzonych w latach 2014- 2016, które ukończyły 2,5 roku a nie skończyły 4 lat.

- zapewniamy BEZPŁATNĄ opieką i naukę przez ROK w naszej placówce

- organizujemy BEZPŁATNE atrakcyjne zajęcia dodatkowe artystyczne, językowe, sportowe, taneczne


oferta skierowana jest do mieszkańców miasta KALISZ oraz gminy BLIZANÓW i GODZIESZE WIELKIE


„Zapraszamy również do naszego oddziału żłobkowego przy ul. Jana Długosza 15 tel. 570770369, 609159008″
 zestawienie_znakow_rpo

Wartość projektu: 606184,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

515 256,51 zł

 

Informacja dotycząca zajęć adaptacyjnych dla najmłodszych przedszkolaków:

Zajęcia adaptacyjne w Anglojęzycznym Przedszkolu

 

 

 

Zasady dodatkowego naboru dzieci do Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Rainbow” czytaj TUTAJ

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow”

ma przyjemność poinformować,

iż uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu

 

„Większa dostępność akademii umysłu dla najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow””

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Poddziałanie 8.1.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 50 dzieci w wieku 3-4 lat poprzez stworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych oraz rozwinięcie kompetencji wychowawczych ich 50 rodziców, a także podniesienie umiejętności zawodowych  nauczycielek pracujących na terenie miasta Kalisz w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2019 r.

Projekt jest skierowany do 50 dzieci w wieku 3-4 lat, ich 50 rodziców oraz  nauczycielek, którzy uczą się, pracują i zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego.

 

W ramach projektu w przedszkolu będą realizowane następujące zajęcia:

– zajęcia dydaktyczne realizowane zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

– zajęcia sportowe;

– zajęcia plastyczne;

– zajęcia taneczne;

– zajęcia naukowe;

– zajęcia z programowania;

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

W ramach projektu sfinansowane zostaną prace budowlano-remontowe, wyposażenie pomieszczeń przedszkola w niezbędne meble i sprzęt oraz utworzone zostaną warunki do pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej tj. zakupimy niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne.

Dodatkowo dla rodziców i dzieci zostaną zorganizowane warsztaty z logopedą i psychologiem.

 

Wartość projektu: 606184,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 515256,51 zł

 zestawienie_znakow_rpo

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

 

Żłobek „Rainbow”

Z dniem 1 stycznia uruchamiamy żłobek przy ulicy Jana Długosza 15 (obecna siedziba przedszkola)

Informacji dotyczących żłobka udzielają w dniach roboczych w godzinach 15-19 panie:

 Aneta Stachowiak tel. 570770369

Martyna Rubajczyk 609159008

Karty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania” prosimy składać osobiście w placówce lub drogą mailową na adres:

aneta.stachowiak@spoko.pl

martyna.rubajczyk@onet.pl