Masz pytania?

Witamy w przedszkolu przy ul. Jana Długosza

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow”

ma przyjemność poinformować,

iż uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu

 

„Większa dostępność akademii umysłu dla najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow””

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Poddziałanie 8.1.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 50 dzieci w wieku 3-4 lat poprzez stworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych oraz rozwinięcie kompetencji wychowawczych ich 50 rodziców, a także podniesienie umiejętności zawodowych  nauczycielek pracujących na terenie miasta Kalisz w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2019 r.

Projekt jest skierowany do 50 dzieci w wieku 3-4 lat, ich 50 rodziców oraz  nauczycielek, którzy uczą się, pracują i zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego.

 

W ramach projektu w przedszkolu będą realizowane następujące zajęcia:

– zajęcia dydaktyczne realizowane zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

– zajęcia sportowe;

– zajęcia plastyczne;

– zajęcia taneczne;

– zajęcia naukowe;

– zajęcia z programowania;

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

W ramach projektu sfinansowane zostaną prace budowlano-remontowe, wyposażenie pomieszczeń przedszkola w niezbędne meble i sprzęt oraz utworzone zostaną warunki do pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej tj. zakupimy niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne.

Dodatkowo dla rodziców i dzieci zostaną zorganizowane warsztaty z logopedą i psychologiem.

 

Wartość projektu: 606184,13 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 515256,51 zł

 zestawienie_znakow_rpo

 

Lista dzieci przyjętych do Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola

 

Żłobek „Rainbow”

Z dniem 1 stycznia uruchamiamy żłobek przy ulicy Jana Długosza 15 (obecna siedziba przedszkola)

Informacji dotyczących żłobka udzielają w dniach roboczych w godzinach 15-19 panie:

 Aneta Stachowiak tel. 570770369

Martyna Rubajczyk 609159008

Karty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania” prosimy składać osobiście w placówce lub drogą mailową na adres:

aneta.stachowiak@spoko.pl

martyna.rubajczyk@onet.pl

 

 Nabór na wrzesień 2018 r.

Rozpoczynamy nabór dzieci urodzonych w 2015 i 2016 roku na nowy rok szkolny 2018/2019

Karty zgłoszeniowe do pobrania w siedzibie przedszkola lub na stronie internetowej placówki.

Karty prosimy składać osobiście lub na adres mailowy oszade@gmail.com

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu p. Ola 503486554 lub p. Maciej 509442333

Decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.