Masz pytania?

Harmonogram

Ramowy rozkład dnia wedługo podstawy programowej

1.  Co najmniej 1/5 czasu- zabawa dzieci. W tym czasie dzieci bawia się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela.

2. Najwyżej 1/5 czasu- zajęcia dydaktyczne. Różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wedługo wybranego programu wychowania przedszkolnego.

3. Co najmniej 1/5 czasu, a w p[rzypoadku dzieci młodszych 1/4 czasu- pobyt na świeżym powietrzu. Dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, parku, na wycieczkach, spacerach. Organizwane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze.

4. 2/5 czasu- zajęcia według uznania nauczyciela. Nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania i wiek dzieci. W tej  puli czasu mieszczą się także czynności samoobsługowe, opiekuńcze i organizacyjne.

Ramowy rozkład dnia