Masz pytania?

Personel

W naszym przedszkolu staramy się stworzyć bezpieczną, rodzinną atmosferę. Nauczycielki- ciocie to osoby, które wybrały ten zawód z powołania – chcą i potrafią stworzyć dzieciom warunki do równomiernego i zdrowego rozwoju. Nasza kadra to panie z wyższym wykształceniem pedagogicznym, które dodatkowo posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego lub zajęć umuzykalniających i tanecznych. Równie ważne jak wykształcenie było dla nas ich bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Dodatkowo zajęcia prowadzić będą także psycholog, logopeda, nauczycielka wychowania fizycznego prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz nauczyciel języka hiszpańskiego.

Ważne dla nas jest również to, aby w naszych nauczycielkach było odrobinę z dziecka- wspólne zabawy, tańce i małe szaleństwa są równie ważne w tworzeniu serdecznej atmosfery jak kompetencje i doświadczenie.